Przepisanie majątku, domu, mieszkania działki.

Testament, darowizna, dożywocie, notariusz Łódź.

Jak przekazać majątek rodzinie lub innym osobom, z którymi mamy bliższe bądź dalsze relacje?

To jedno z najczęściej zdawanych pytań przez naszych klientów.

Zwykle proponujemy trzy rozwiązania, które zostały wymienione wyżej.

Testament powoduje nabycie majątku dopiero po śmierci testatora (osoby sporządzającej testament).

W poniższym linku znajdziesz informacje na temat testamentu:

http://notariusze-lodz.eu/czynnosci-notarialne/testament/

Umowa darowizny i dożywocia powodują przeniesienie własności z dniem ich zawarcia.

W poniższym linku znajdziesz informacje na temat darowizny:

http://notariusze-lodz.eu/czynnosci-notarialne/darowizna-nieruchomosci/

Umowa dożywocia pociąga za sobą obowiązek przyjęcia zbywcy jako domownika z obowiązkiem dostarczania ubrania, światła opału, pomocy, opieki itd. Umowa darowizny nie nakłada na obdarowanego szczególnych obowiązków.

Darowizna jest mniej korzystna, jeżeli przewidujemy, że spadkobiercy mogą w przyszłości wystąpić o zachowek, albowiem darowizna jest doliczana do zachowku. Majątku przekazanego dożywociem nie uwzględnia się przy obliczaniu zachowku.

Przy umowie darowizny notariusz pobiera podatek od spadków i darowizn.
Jednakże w przypadku małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę następuje zwolnienie od tego podatku.

Umowa dożywocia jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który również pobiera notariusz.