Testament

Testament notarialny – bezpieczna forma dysponowania majątkiem

Zdolność testowania, a więc dysponowania swoim majątkiem na wypadek śmierci, posiada każda osoba, która ukończyła 18 lat lub zawarła wcześniej związek małżeński oraz nie została ubezwłasnowolniona.

Czynnością, która pozwala wskazać spadkobierców oraz sposób podziału majątku jest testament. Jest jedyną przewidzianą przez Kodeks cywilny formą dysponowania swoim majątkiem na wypadek śmierci.

Testament jest aktem jednostronnym i musi zostać sporządzony bezpośrednio przez testatora. Warto podkreślić, że aby nie było podstaw do podważenia jego zapisów, musi powstać w momencie, gdy testator jest w pełni świadomy podejmowanej czynności oraz posiada swobodę decydowania.

Czym wyróżnia się testament notarialny?

Najbezpieczniejszą formą określenia swojej woli co do losów majątku po śmierci jest testament notarialny.  To dokument:

  • sporządzany w kancelarii notarialnej przez notariusza w obecności spadkodawcy – w warunkach zgodnych z polskimi normami prawnymi,
  • przygotowany zgodnie z przepisami prawa, co gwarantuje, że jego zapisy nie są sprzeczne z legislacją, a sam dokument – jest ważny,
  • obowiązkowo przechowywany również w kancelarii notarialnej – ustawowy obowiązek złożenia depozytu testamentu u notariusza zapewnia, że dokument nie zaginie i będzie mógł zostać przedstawiony we właściwym momencie.

Warto pamiętać, że spadkodawca może zmienić testament notarialny w dowolnym momencie – pod warunkiem, że posiada zdolność prawną testowania.

Za sporządzenie testamentu notariusz pobiera opłatę zgodną z obowiązującą taksą notarialną.