AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Notariusz Łódź

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Nabycie spadku w sądzie czy u notariusza?

Tą kwestię postaramy się przybliżyć naszym interesantom w kilku słowach.

Kwestie spadkowe po śmierci można uregulować przed sądem bądź u notariusza.

Droga sądowa jest konieczna, gdy istnieje spór między potencjalnymi spadkobiercami, a także wtedy, kiedy podstawą do stwierdzenia praw do spadku jest testament szczególny (ustny, na statku morskim lub powietrznym, wojskowy).

Aby załatwić sprawę w sądzie, trzeba przejść przez formalności – w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego należy złożyć pisemny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Nabycie spadku u notariusza.

Nabycie spadku u notariusza z pewnością będzie szybsze. Jak już zostało wspomniane notariusz ma możliwość sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia jedynie w przypadku spraw niespornych.

Żądanie przeprowadzenia poświadczenia dziedziczenia musi zostać złożone na zgodny wniosek wszystkich osób, które są powołane do dziedziczenia lub mogą być do niego powołane.

Przeprowadzenie notarialnego poświadczenia dziedziczenia możliwe jest wyłącznie w przypadku osobistego udziału wszystkich potencjalnych spadkobierców testamentowych jak i ustawowych.

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób zainteresowanych. Protokół dziedziczenia jest odpowiednikiem posiedzenia sądowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Jeżeli od daty zgonu nie upłynęło sześć miesięcy protokół powinien zawierać oświadczenia o przyjęciu spadku wprost bądź z dobrodziejstwem inwentarza.

Przewagą APD przez sprawa sadową o stwierdzenie nabycia spadku jest z pewnością szybkość, w szczególności w czasach wszechobecnej przewlekłości postępowań sądowych.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia jest z pewnością droższe niż postępowanie w sądzie.

Po sporządzeniu APD można przeprowadzić dział spadku.

W przypadku wielu spadkobierców istnieje możliwość przeprowadzenia tzw. piętrowego poświadczenia dziedziczenia.

Koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Wielokrotnie można spotkać z informacjami, (rozpowszechnianymi w szczególności w Internecie) że akt poświadczenia dziedziczenia kosztuje 50 zł.

Jakkolwiek informacja ta jest prawdziwa, to może ona wprowadzić w błąd, albowiem nie są to wszystkie koszty.

Wspomniany protokół dziedziczenia kosztuje 100 zł, Jeżeli od daty zgonu nie minęło sześć miesięcy od otwarcia spadku, konieczne jest odebranie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza, którego koszt wynosi 50 zł od każdej osoby składającej oświadczenie.

Do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT oraz koszt wypisów

a także 5 zł opłaty za Rejestr spadkowy

Szczegółowych informacji możecie Państwo zasięgnąć telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail.

42 670 01 01, kancelaria@notariusze-lodz.eu