Akt poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia w kancelarii notarialnej

Korzystanie z odziedziczonego majątku jest możliwe po uzyskaniu urzędowego potwierdzenia prawa do otrzymania spadku. Można je uzyskać na dwa sposoby: na drodze sądowej bądź w kancelarii notarialnej. To drugie rozwiązanie, oferowane również przez nasze biuro notarialne pozwala:

  • skrócić czas, w którym zostaje wydany akt dziedziczenia do kilku dni,
  • zwiększyć komfort procedury – akt poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy otrzymają w kancelarii, bez konieczności oczekiwania na wezwanie z sądu i rozprawy,
  • dokonać czynności w dowolnym, wybranym przez siebie czynności (w ramach obowiązujących norm prawnych).

Jak notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia?

Notariusz może przygotować akt dziedziczenia w przypadku, gdy:

  • nie istnieje jakikolwiek spór między spadkobiercami – w sytuacji, gdy roszczenia są niespójne, sprawę rozstrzygnąć musi sąd,
  • dziedziczenie ma charakter ustawowy lub posiadacz majątku nie sporządził testamentu szczegółowego,
  • spadkodawca w chwili śmierci był obywatelem Polski lub, nie posiadając obywatelstwa, zamieszkiwał teren Rzeczpospolitej Polskiej,
  • prawa rzeczowe i nieruchomości znajdują się na terenie Polski.

Poświadczenie dziedziczenia przebiega w dwóch etapach. Pierwszym jest sporządzenie protokołu dziedziczenia, w drugim sporządzany jest akt poświadczenia dziedziczenia.

Warto podkreślić, że zanim powstanie akt dziedziczenia, zgromadzić w obecności notariusza muszą się wszyscy spadkobiercy i złożyć zgodne oświadczenia co do spadku. Tylko wówczas poświadczenie dziedziczenia może nastąpić na drodze notarialnej, a nie sądowej.