Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania lub domu

Zakup nieruchomości mieszkalnej – mieszkania, domu, apartamentu – wiąże się z koniecznością przeprowadzenia czynności notarialnych. Czynności notarialne niosą za sobą dodatkowe koszty związane z transakcją, które należy uwzględnić w budżecie planowanej inwestycji. Ile wynosi koszt notariusza przy zakupie domu? Mieszkania? Ile będzie nas kosztować sprzedaż mieszkania?

Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości musi być bezwzględnie sporządzona w formie aktu notarialnego. Na opłaty notarialne przy zakupie mieszkania czy domu składa się kilka elementów. Część z nich jest stała, a część uzależniona od wartości przedmiotu umowy.

Koszt notariusza przy zakupie domu lub mieszkania: Za co dokładnie płacimy?

Kupno mieszkania lub domu z rynku wtórnego wiąże się podpisaniem umowy kupna-sprzedaży z dotychczasowym właścicielem. Zwyczajowo przyjmuje się, że w sytuacji, w której przedmiotem czynności notarialnej jest sprzedaż mieszkania notariusz pozostaje po stronie nabywcy. To samo dotyczy kupna domu. Co to oznacza? Dwie rzeczy:

 • po pierwsze to kupujący może wskazać Kancelarię Notarialną, w której zostanie podpisana umowa,
 • po drugie to kupujący ponosi koszty tzw. taksy notarialnej związanej z przeprowadzaną czynnością.

Co ważne, koszt notariusza przy zakupie domu czy mieszkania nie ogranicza się wyłącznie do wysokości taksy. Na wysokość wszystkich opłat składają się:

 • taksa notarialna,
 • odpis aktu notarialnego,
 • stałe opłaty sądowe,
 • opłaty dodatkowe (podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości transakcji należny w przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym).

Kupno domu lub mieszkania: Notariusz i koszt czynności notarialnej

Maksymalna wysokość taksy notarialnej została określona przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku. Oznacza to, że notariusz nie może pobrać opłaty wyższej niż wskazana w rozporządzeniu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby taksa była niższa.

Na ostateczną wysokość stawki wpływa wartość przedmiotu umowy. Zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem stawki taksy notarialnej kształtują się w następujący sposób:

 • do 3000 zł – 100 zł;
 • powyżej 3000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 • powyżej 2.000.000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł. Jeżeli czynności dokonywane są pomiędzy osobami z I grupy podatkowej, wówczas maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 7500 zł.

Jednocześnie koszt uzyskania odpisu aktu notarialnego wynosi od 6 do 20 złotych za stronę plus VAT. Odpis aktu notarialnego stanowi dokument potwierdzający nabycie nieruchomości, tym upoważniając nabywcę do podejmowania innych czynności prawnych, których ma ona być przedmiotem.