Rozdzielność majątkowa – INTERCYZA

Rozdzielność majątkowa – INTERCYZA

Notariusz Łódź

Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się automatycznie z powstaniem wspólnoty majątkowej między mężem a żoną. Oznacza to, że majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa staje się majątkiem wspólnym, za który solidarnie odpowiadają małżonkowie.

Umowa majątkowa małżeńska, czyli taka, która ustanawia rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami, może być zawarta przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa.

Kiedy zawrzeć umowę rozdzielności majątkowej.

Intercyza małżeńska jest zawierana przez małżonków najczęściej wówczas, gdy istnieje ryzyko, że jedno z małżonków narażony jest na egzekucję długów bądź, kiedy istnieje duża dysproporcja między wkładem w majątek rodziny każdego z małżonków.

Należy pamiętać, że intercyza majątkowa nie zadziała wstecz, a więc nie unieważnia roszczeń wierzycieli wobec małżonka dłużnika, wówczas, gdy dług powstał przed ustanowieniem rozdzielności,

Dobrowolna intercyza małżeńska krok po kroku.

Notariusz sporządzi akt notarialny wówczas, gdy spełnione zostaną wszystkie wymogi prawne oraz formalne tj. gdy małżonkowie stawią się w kancelarii i złożą zgodne oświadczenia.

Niezbędne do ustanowienia rozdzielności majątkowej są:

  • akt małżeństwa – o ile intercyza majątkowa jest spisywana już po ślubie,
  • pełna zdolność prawna obu stron umowy majątkowej małżeńskiej,
  • zgodność obu stron co do charakteru ustanawianego nowego ustroju majątkowego.

Warto przy tym podkreślić, że umowa majątkowa małżeńska, której rodzajem jest tzw. intercyza. Może nie tylko ustanowić pełną rozdzielność majątków obu stron, ale również:

  • ograniczyć lub rozszerzyć zakres wspólnoty majątkowej,
  • przywrócić wspólność ustawową – jeżeli małżonkowie podpisali wcześniej intercyzę, a obecnie chcą wrócić do standardowego ustroju majątkowego obowiązującego w instytucji małżeństwa

Kancelaria Notarialna notariusza Macieja Krakowińskiego przeprowadza czynności związane z ustanawianiem rozdzielności majątkowej oraz spisywaniem pozostałych umów majątkowych małżeńskich. Notariusz za przeprowadzone czynności pobiera wynagrodzenie. Jego wysokość jest zgodna z aktualnie obowiązującą taksą notarialną. Aby uzyskać informację o kosztach sporządzenia aktu, należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną przez siebie kancelarią.

 

 

W celu ustalenia szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:426700101 lub za pośrednictwem poczty e-mail:

kancelaria@notariusze-lodz.eu