Najem okazjonalny, umowa najmu mieszkania.

NAJEM OKAZJONALNY

Umowa najmu notariusz Łódź, Najem okazjonalny.

Rosnąca popularność najmu okazjonalnego spowodowała konieczność umieszczenia dodatkowych informacji.

Podstawowe informacje dotyczące najmu okazjonalnego zostały zawarte we wpisie z dnia 11 lipca 2019 roku.

Najem okazjonalny nie jest umową, która notariusz sporządza w formie aktu

notarialnego.

Strony umowy stawiają się w kancelarii z przygotowaną albo podpisaną umową.

Notariusz nie sporządza umowy najmu okazjonalnego w formie aktu notarialnego. Notariusz sporządza jedynie akt dobrowolnego poddania się egzekucji.

Wzór umowy można pobrać poniżej. Warto pamiętać, że nie zajdzie on zastosowania do wszystkich sytuacji i należy umowę skonstruować (bądź edytować) samemu, posiłkując się jedynie powyższym wzorem. Dotyczy to również przypadku wynajęcia lokalu dwóm lub więcej najemcom.

WZOR-UMOWY-NAJMU-OKAZJONALNEGO

Niniejszy wzór ma jedynie charakter poglądowy, notariusz nie ingeruje w zapisy dotyczące wysokości czynszu, kaucji a także ewentualnych okresów wypowiedzenia. Notariusz ponosi odpowiedzialność jedynie za akt notarialny, jakim jest dobrowolne poddanie się egzekucji.

ZAŁĄCZNIK – zgoda Właściciela

ZAŁĄCZNIK – Wskazanie innego lokalu – oświadczenie Najemcy

Przy najmie okazjonalnym rygor egzekucji dotyczy tylko opróżnienia mieszkania.

Do sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji potrzebna będzie umowa najmu, przynajmniej jej treść z opisanym lokalem (numerem księgi wieczystej, jeśli taką lokal posiada) i okresem, na który została zawarta umowa. Jeśli umowa nie jest podpisana strony mogą wówczas podpisać ją w kancelarii.

 

Istnieje oczywiście możliwość sporządzenia umowy najmu w formie aktu notarialnego, będzie to jednak wiązało się z dodatkowymi kosztami.

 

Poświadczenie podpisu właściciela lokalu, do którego przeprowadzi się najemca po wypowiedzeniu najmu albo po jego zakończeniu, wymaga stawiennictwa tej osoby w kancelarii.