Najem okazjonalny, umowa najmu mieszkania.

NAJEM OKAZJONALNY

Umowa najmu notariusz Łódź, Najem okazjonalny.

Rosnąca popularność najmu okazjonalnego spowodowała konieczność umieszczenia dodatkowych informacji.

Podstawowe informacje dotyczące najmu okazjonalnego zostały zawarte we wpisie z dnia 11 lipca 2019 roku.

Najem okazjonalny nie jest umową, która notariusz sporządza w formie aktu

notarialnego.

Strony umowy stawiają się w kancelarii z przygotowaną albo podpisaną umową.

Notariusz nie sporządza umowy najmu okazjonalnego w formie aktu notarialnego. Notariusz sporządza jedynie akt dobrowolnego poddania się egzekucji.

Wzór umowy można pobrać poniżej. Warto pamiętać, że nie zajdzie on zastosowania do wszystkich sytuacji i należy umowę skonstruować (bądź edytować) samemu, posiłkując się jedynie powyższym wzorem. Dotyczy to również przypadku wynajęcia lokalu dwóm lub więcej najemcom.

WZÓR UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO

WZÓR UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO 2 NAJEMCÓW

 

Przy najmie okazjonalnym rygor egzekucji dotyczy tylko opróżnienia mieszkania.

Do sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji potrzebna będzie umowa najmu, przynajmniej jej treść z opisanym lokalem (numerem księgi wieczystej, jeśli taką lokal posiada) i okresem, na który została zawarta umowa. Jeśli umowa nie jest podpisana strony mogą wówczas podpisać ją w kancelarii.

 

Istnieje oczywiście możliwość sporządzenia umowy najmu w formie aktu notarialnego, będzie to jednak wiązało się z dodatkowymi kosztami.

 

Poświadczenie podpisu właściciela lokalu, do którego przeprowadzi się najemca po wypowiedzeniu najmu albo po jego zakończeniu, wymaga stawiennictwa tej osoby w kancelarii.