Strefa rewitalizacji w Łodzi, zakup nieruchomości, warunkowa umowa sprzedaży

Strefa rewitalizacji w Łodzi, zakup nieruchomości, warunkowa umowa sprzedaży.

Jednym z najczęściej zdawanych pytań, z którymi spotykamy się w naszej kancelarii, są te dotyczące strefy rewitalizacji w Łodzi. Dotyczy to w szczególności osób spoza Łodzi, z uwagi na fakt, że niewiele miast zdecydowało się na podjęcie podobnych kroków.

W centrum Łodzi została na utworzona strefa rewitalizacji, na mocy Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 nr XXV/589, mocą której ustanowiono na rzecz miasta Łodzi prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydent Miasta Łodzi w określonych przypadkach (art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) ma możliwość skorzystania z prawa pierwokupu.

Notariusz w Łodzi ma obowiązek ustalenia czy dana nieruchomość znajduje się w strefie rewitalizacji. Do aktu notarialnego należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Miasta Łodzi o tym czy dana nieruchomość znajduje się w tej strefie. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia można składać:

w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 171.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://rewitalizacja.uml.lodz.pl

Taka sytuacja powoduje konieczność ponoszenia przez strony umowy a dokładnie przez kupującego dodatkowych kosztów. Zachodzi bowiem konieczność sporządzenie dwóch aktów notarialnych: umowy warunkowej a następnie umowy przenoszącej własność. Do tej drugiej umowy dojdzie wtedy o ile Prezydent Miasta Łodzi nie skorzysta z prawa pierwokupu.

Praktyka pokazuje, że skorzystanie z tego przez prezydenta należy do przypadków jednostkowych.

Strony zawierają najpierw umowę warunkową, której odpis jest doręczany do Urzędu Miasta.

Po doręczeniu umowy warunkowej Urząd Miasta Łodzi wydaje zaświadczeni z którego wynika, czy, Prezydent Miasta Łodzi postanowi skorzystać z prawa pierwokupu. Takie zaświadczenie powinno być wydane w ciągu 30 dni. Brak wydania stosownego dokumentu w tym terminie oznacza nieskorzystanie z prawa pierwokupu.

Mapa strefy rewitalizacji w formacie PDF:

mapa rewitalizacji notariusz łódź

Wykaz obrębów ewidencyjnych znajdujących się w strefie rewitalizacji i poza nią:

wykaz obrębów ewidencyjnych rewitalizacja notariusz łódź

Wniosek o wydanie zaświadczenia w formacie Word:

wniosek o wydanie zaświadczenia rewitalizacja

 

W celu ustalenia szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:426700101 lub za pośrednictwem poczty e-mail:

kancelaria@notariusze-lodz.eu