Sprzedaż ogródka działkowego ROD – Notariusz Łódź.

Sprzedaż ogródka działkowego ROD – Notariusz Łódź.

Sprzedaż ogródka działkowego znajdującego się w zasobach ROD – Rodzinnych ogródków działkowych, wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Strony umowy stawiają się u notariusza, z gotową umową, gdzie w jego obecności składają podpisy.

Konieczne jest, aby strony umowy miały ze sobą dowody osobiste, aby notariusz mógł zweryfikować ich tożsamość. Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. Zgoda taka jak pokazuje dotychczasowa praktyka jest jedynie formalnością.

Wynagrodzenie notariusza jest liczone od wartości udziałów wynosi 1/10 kwot przedstawionych poniżej. Jest ono liczone dla każdego z podpisów. Koszty jakie poniosą strony są więc uzależnione od tego na ilu egzemplarzach umów strony będą chciały poświadczyć podpisy. Jeden egzemplarz będzie potrzebny dla stowarzyszenia ogródków działkowych. Strony umowy powinny zatem pamiętać o określeniu wartości znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i innych obiektów, których własność zobowiązują się przenieść.

Taksa wynosi 1/10 kwot, w sposób obliczony poniżej.

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4)powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł

 

Kupujący powinien pamiętać, że takie nabycie praw i obowiązków do działki powoduje obowiązek odprowadzenie podatku PCC do odpowiedniego urzędu skarbowego.