Rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej - wzory dokumentów do pobrania.

Akcje tej prostej spółki akcyjnej  są zdematerializowane tzn., że nie maja formy papierowej. W celu prowadzenia rejestru PSA konieczne jest zawarcie umowy z notariuszem. Za prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej w stosunku rocznym za każdy rozpoczęty rok maksymalna stawka wynosi 1200 zł.
Za dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej maksymalna stawka wynosi 100 zł.

 

Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej notariusz Łódź – Maciej Krakowiński

Ogólne warunki umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej notariusz Łódź Maciej Krakowiński

Informacja o przetwarzaniu danych rejestru akcjonariuszy PSA notariusz w Łodzi Maciej Krakowiński