Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Współwłasność nieruchomości lub działki może być zniesiona, jeżeli wystąpił konflikt pomiędzy współwłaścicielami czy inne okoliczności będące przesłanką do likwidacji stosunku współwłasności. Taką procedurę można przeprowadzić na drodze postępowania sądowego lub w kancelarii poprzez zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza. Drugie rozwiązanie jest korzystniejsze, jeżeli zależy nam na czasie, gdyż ogranicza się tylko do sporządzenia odpowiedniego aktu notarialnego oraz dokumentu zgodnie z wolą stron i w ich obecności. Sądowe zniesienie współwłasności może być nieuniknione, jeżeli uczestnicy sprawy nie są zgodni co do ustalenia zasad likwidacji stosunku współwłasności.

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości

sądowe zniesienie współwłasności nieruchomościW przypadku konfliktu między stronami uczestnicy sporu mogą złożyć wniosek o sądowe zniesienie współwłasności. Na drodze postępowania zostaną określone warunki podziału nieruchomości, tak aby były sprawiedliwe dla wszystkich współwłaścicieli. Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości może odbywać się na trzy sposoby.

  1. Podział fizyczny – nieruchomość zostanie podzielona na równe części między wszystkimi współwłaścicielami, a różnice w wartości muszą zostać wyrównane odpowiednią dopłatą.
  2. Przyznanie nieruchomości jednej osobie – w tym przypadku ustalony zostaje jedyny właściciel, który jest zobowiązany spłacić pozostałych współwłaścicieli.
  3. Sprzedaż nieruchomości – majątek zostanie sprzedany, a otrzymane z tego tytułu pieniądze będą podzielone po równo pomiędzy wszystkich współwłaścicieli.

Zniesienie współwłasności mieszkania lub działki może być trudne, gdyż ciężko jest wydzielić części budynku, które mają być własnością tylko jednej osoby. W takich przypadkach najczęściej stosuje się podział polegający na ustaleniu jednego właściciela lub sprzedaży nieruchomości.

Zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza

Procedurę mającą na celu zniesienie współwłasności działki lub mieszkania można przeprowadzić u notariusza w przypadku zgody stron co do podziału majątku. Do kancelarii muszą osobiście zgłosić się wszyscy zainteresowani i w ich obecności zostanie sporządzony akt notarialny. W jego treści powinny znaleźć się wszystkie zasady podziału uzgodnione przez dotychczasowych współwłaścicieli oraz pozostałe kwestie, których dotyczy zniesienie współwłasności mieszkania lub działki. Po sporządzeniu aktu notarialnego notariusz zakłada księgi wieczyste lub dokonuje zmiany zapisu w już istniejących. Na tym kończy się zniesienie współwłasności działki lub mieszkania, a nieruchomość zyskuje nowych właścicieli.