Umowa najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania

Osoby, które dysponują lokalami mieszkalnymi, ale nie potrzebują ich na własny użytek, często decydują się na ich wynajem. Udostępnienie mieszkania osobie trzeciej może być źródłem dodatkowego dochodu. Należy jednak zatroszczyć się o to, aby wynajem odbył się zgodnie z prawem oraz w sposób, który zabezpieczy interesy zarówno najemcy, jak i wynajmującego. Bezpieczeństwo zagwarantuje umowa najmu mieszkania – sporządzona na piśmie, najlepiej przy udziale notariusza.

Jakie elementy powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Umowa najmu mieszkania jest – jako standardowa umowa – regulowana ogólnymi zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym. Oznacza to, że nie istnieje prawny obowiązek sporządzania jej na piśmie. Niemniej jednak, aby uniknąć nieporozumień i problemów, warto przygotować ją w wersji pisemnej.

Umowę można sporządzić samodzielnie lub przy udziale notariusza. Dokument powinien zawierać m.in. takie dane jak:

 • miejsce i data zawarcia,
 • dokładne dane obu stron transakcji,
 • precyzyjny opis lokalu mieszkalnego, który jest przedmiotem najmu – istotne jest wskazanie jego: adresu, powierzchni użytkowej oraz wyposażenia, a także przynależnych pomieszczeń gospodarczych,
 • wysokość czynszu oraz jego czynniki składowe (strony powinny ustalić, w jaki sposób będą rozliczały opłaty za eksploatację lokalu – np. prąd, gaz, ogrzewanie, wodę itp.),
 • czas, na jaki jest zawierana umowa,
 • warunki wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron,
 • zakres praw oraz obowiązków obu stron umowy (powinny się pojawić m.in. zapisy zabraniające podnajmowania lokalu osobom trzecim czy też zakres prawa do wprowadzania przez wynajmującego zmian w mieszkaniu).

Dodatkowymi elementami, które mogą pojawić się w umowie tego typu, są np. zapisy dotyczące kaucji, nakładach ponoszonych na lokal przez najemcę, terminów rozliczania zobowiązań finansowych przez wynajmującego, możliwości przebywania w lokalu zwierząt domowych itp.

Dokument powinien również zostać podpisany przez obie strony, a jego kopię powinien otrzymać zarówno wynajmujący, jak i najemca.

Im bardziej precyzyjne zapisy, które będzie zawierała umowa najmu mieszkania, tym większe bezpieczeństwo każdej ze stron. Z tego względu właściciele nieruchomości mieszkalnych decydują się na powierzenie przygotowania dokumentu notariuszowi.

Umowa najmu mieszkania sporządzona przez notariusza:

 • jest przygotowana w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa – jej zapisy są precyzyjne i spójne,
 • precyzyjnie odzwierciedla oczekiwania wynajmującego i zabezpiecza jego interes, a jednocześnie dba o prawa najemcy,
 • to dokument, którym każda ze stron może posłużyć się w razie ewentualnego postępowania sądowego,
 • jest podstawą do ewentualnej eksmisji najemcy – o ile zawiera odpowiednio sporządzone zapisy.

Umowa najmu mieszkania bądź innej nieruchomości to dokument, który może zostać sporządzony przez Kancelarię Notarialną Magdalena Krakowińska w Łodzi. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z sekretariatem Kancelarii.