Sprawa spadkowa u notariusza kolejność dziedziczenia.

Sprawa spadkowa u notariusza kolejność dziedziczenia.

W sytuacji, gdy brak jest testamentu do dziedziczenia mają zastosowanie przepisy ustawy tj. Kodeksu cywilnego, które regulują kolejność dziedziczenia członków rodziny. Takie dziedziczenie nazywamy dziedziczeniem ustawowym.

W pierwszej kolejności powołane do dziedziczenia są

dzieci spadkodawcy oraz jego

małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych, czyli wnuków, prawnuków.

Otwarcie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy.

Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci a tym samym i dalszych zstępnych powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

Jeżeli nie ma zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

Jednak, jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

W sytuacji, kiedy którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym.

Jeżeli spadkodawca nie pozostawił zstępnych (dzieci, wnuki) oraz nie posiadał małżonka a także rodziców, rodzeństwa, rodzeństwo natomiast nie posiadało swoich zstępnych cały spadek przypada:

dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych.

Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym (zgodnie z nowelizacją kodeksu cywilnego, która weszła w życie 15 listopada 2023 roku, dziedziczenie ograniczy się jedynie do dzieci i wnuków dziadków).

Jeżeli brak jest zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

 

W celu ustalenia dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:426700101 lub za pośrednictwem poczty e-mail:

kancelaria@notariusze-lodz.eu