Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej czy darowizna do majątku wspólnego.

Jak rozwiązać sytuacje, w której jeden z małżonków jest właścicielem nieruchomości i chce ją przekazać do wspólności majątkowej małżeńskiej.

Włączenie majątku do wspólności majątkowej małżeńskiej, jakim jest nieruchomość, wymaga formy aktu notarialnego.

Jak zatem wprowadzić majątek (nieruchomość) do majątku wspólnego?

Jeżeli jeden z małżonków jest właścicielem nieruchomości i chciałby objąć ją wspólnością majątkową, ma dwie możliwości:

– umowa rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej

– darowizny do majątku wspólnego.

Umowa majątkowa małżeńska określa ogólny charakter stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami. Nie może ona służyć do dokonywania “przesunięcia” konkretnych, określonych składników majątku. Jeżeli przedmiotem umowy ma być tylko jeden określony składnik majątku (zazwyczaj jedna nieruchomość) wówczas pozostaje umowa darowizny.

Konsekwencją rozszerzonej wspólności majątkowej jest objęcie wspólnością wszystkich przedmiotów majątkowych, które stanowią majątek każdego z małżonków,  bądź też przedmiotów majątkowych określonego rodzaju, jeżeli małżonkowie zawrą takie zastrzeżenie.

Nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczeniazapisu lub darowizny – art. 49 Kodeks u rodzinnego i opiekuńczego. Przepis ten nie dotyczy przedmiotów majątkowych, które przypadły małżonkom w drodze darowizny lub dziedziczenia, przed zawarciem umowy majątkowej małżeńskiej.

Tak więc jeśli współmałżonek otrzymał nieruchomość w spadku bądź na skutek darowizny, jedyne co może zrobić to darowizna nieruchomości do majątku wspólnego.

Różnica w kosztach jest w przypadku omawianych przykładów znacząca.

Umowy majątkowe małżeńskie kosztują 400 zł. Dochodzi jeszcze opłata sądowa oraz koszt wypisów.

W przypadku darowizny wynagrodzenie notarialne jest uwarunkowane wartością czynności, w przypadku lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość a małżonek obdarowany jest uprawniony do skorzystania z ulgi o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 o podatku os spadków i darowizn, w pozostałych przypadkach ustala się całą taksę liczoną w sposób przedstawiony poniżej:

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4)powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł

do wynagrodzenia ustalanego w oparciu o wartość nieruchomości należy doliczyć oczywiście opłatę sądową od wniosku o wpis do księgi wieczystej oraz wypisy aktów