Fundacja. Akt założycielski fundacji - notariusz Łódź

Fundacja – oświadczenie o ustanowieniu fundacji notariusz w Łodzi. Akt założycielski fundacji.

Jak wygląda proces zakładania fundacji?

W pierwszej kolejności, aby notariusz mógł przystąpić do czynności, konieczny jest statut fundacji oraz to czy będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Po uzyskaniu tych informacji można przystąpić do sporządzenia oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji.

Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji wymaga formy aktu notarialnego.

Informacje o tym jakie cechy charakteryzują fundację znajdują się w tym wpisie: http://notariusze-lodz.eu/czynnosci-notarialne/fundacja/

W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.
Składnikami majątkowymi mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.

Minimalna wysokość funduszu założycielskiego zależy od tego czy fundacja będzie chciała podjąć działalność gospodarczą. W ustawie nie wskazano minimalnego funduszu założycielskiego dla fundacji, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundusz założycielski na poziomie kilkuset złotych jest obecnie akceptowany przez sądy rejestrowe. W praktyce przyjęło się, że minimalna wysokość funduszu założycielskiego wynosi od 500 do 1000 zł.

Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

W przypadku przeznaczenia na działalność gospodarczą kwoty wyższej, na fundusz założycielski powinna być przeznaczona kwota odpowiednio wyższa.

Prowadzenie działalności gospodarczej nie może być jedynym celem fundacji.

Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego i uzyskuje osobowość prawna z chwila wpisu.

Oświadczenie o ustanowieniu fundacji nie jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Rejestracja fundacji leży poza kompetencjami notariusza.

 

Taksa notarialna uzależniona jest od wartości czynności notarialnej.

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł