Akt poświadczenia dziedziczenia – dokumenty potrzebne do notariusza.

Akt poświadczenia dziedziczenia – dokumenty potrzebne do notariusza.

Jakie dokumenty są potrzebne do nabycia spadku u notariusza, innymi słowy do sporządzenia notarialnego poświadczenia dziedziczenia?

Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia potrzebne są następujące dokumenty:

– odpis skrócony aktu zgonu osoby, po której będzie sporządzany akt poświadczenia dziedziczenia

– odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców – czyli osób nabywających spadek

– w przypadku osób, które zmieniły nazwisko po ślubie wymagane są odpisy aktów małżeństwa

– zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego, ewentualnie do okazania unieważniony dowód osobisty

Dodatkowe dokumenty, jeżeli były sporządzane:  

– testament

–  wypisy aktów notarialnych dokumentujących oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, projekt obejmujący protokół dziedziczenia

– wypisy aktów notarialnych dokumentujących umowę o zrzeczenia się dziedziczenia przez spadkobiercę ze spadkodawcą, jeżeli by składane

Informacjami potrzebnymi notariuszowi są:

– numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład masy spadkowej

– czy spadkodawca w chwili śmierci posiadał obywatelstwo polskie

Pobierz plik: dokumenty potrzebne do APD w formacie PDF.

dokumenty potrzebne do aktu poświadczenia dziedziczenia