Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania.

Kupno nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, nabycie nieruchomości – notariusz Łódź.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania.

Przy transakcji takiej jak sprzedaż mieszkania kluczową rolę pełnią dokumenty. Notariusz je dokładnie sprawdza, aby zabezpieczyć interesy obu stron transakcji.

W pierwszej kolejności należy dokonać weryfikacji księgi wieczystej oraz podstawy nabycia. Podstawa nabycia, czyli jeden z dokumentów: akt notarialny umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.

Jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia również prosimy o akt notarialny, dokumentujący podstawę nabycia przez spadkodawcę – tzw. pierwotna postawa nabycia.

W przypadku uzyskania własności nieruchomości na podstawie dziedziczenia (spadku), konieczne jest zaświadczenie z urzędu skarbowego dokumentujące wywiązanie się z obowiązku podatkowego (może to być zaświadczenie o uregulowaniu podatku od spadku, o tym, że obowiązek podatkowy wygasł z uwagi na przedawnienie albo że się nie należał).

W przypadku uzyskania własności nieruchomości na podstawie darowizny po dacie 1 stycznia 2007 r. również jest potrzebne zaświadczenie z urzędu skarbowego dotyczące wywiązania się z obowiązku podatkowego.

Bardzo istotną kwestią jest zaświadczenie dokumentujące okoliczność czy nieruchomości znajduje się w strefie rewitalizacji. Dotyczy to miejscowości, w których podjęto uchwały o utworzeniu stref rewitalizacji i obszarze zdegradowanym. Informacje na temat strefy rewitalizacji w Łodzi znajdują się w tym wpisie:

http://notariusze-lodz.eu/nieruchomosci/strefa-rewitalizacji-w-lodzi-zakup-nieruchomosci-warunkowa-umowa-sprzedazy/

Jeżeli mieszkanie jest kupowane na kredyt, potrzebna będzie umowa kredytowa, zaświadczenie o udzieleniu kredytu i oświadczenie o poparciu wniosku banku o ustanowieniu hipoteki.

W sytuacji, gdy nieruchomość jest obciążana hipoteką, konieczna będzie tzw. promesa z banku, który przedstawi wysokość zadłużenia, wypowie się co możliwości wykreślenia hipoteki i wskaże rachunek bankowy na który ma być wpłacone zadłużenie.

Pobierz listę dokumentów w formacie PDF

dokumenty do zakupu mieszkania